Spolek KAMENICKO

Věci obecní

 
Zobrazuje se pouze kategorie Věci obecní | Archiv všech publikací >>


Námitka k návrhu změny č. 5 ÚP obce Kamenice

Michaela Valentová |  Věci obecní |  18.07.2020

Vážení spoluobčané a vlastníci nemovitostí na území obce Kamenice, změna č. 5 územního plánu obce Kamenice, jejíž veřejné projednání proběhlo v úterý 14. 7. 2020, mění zásadním způsobem funkční využití některých ploch pro bydlení v rodinných domech. Na současných plochách pro bydlení s kódy BC – čistě obytné území, BP – obytné území s přírodními prvky, BR – území rekreace a bydlení bude… Celý text >>

Trestná činnost pokračuje

Michaela Valentová |  Věci obecní |  23.01.2020

Bude toto téma řešit první veřejná schůze zastupitelstva obce v tomto roce? Případy vykrádání domů na jihovýchod od Prahy podle informací sdělovacích prostředků doposud nejsou vyřešeny, pachatelé pokračují v trestné činnosti. Také v různých osadách Kamenice či v blízkém Petříkově prý po nocích vnikají přes ploty do zahrad postavy v kapucích… Jsou tyto případy vždy hlášeny Policii České… Celý text >>

Kriminalita v Kamenici a okolí

Michaela Valentová |  Věci obecní |  30.12.2019

Vánoce 2019 nejsou jen obdobím krásných křesťanských svátků. V Kamenici a bezprostředním okolí jsme, bohužel, konfrontováni s trestnou činností gangu, který se zaměřuje na vykrádání nemovitostí. Podle svědectví těch, kteří již byli touto kriminalitou postiženi, zloději operují velice rychle. Mají pravděpodobně dobře vytipované domy, do nichž proniknou zejména v době, kdy se stmívá, tedy… Celý text >>

Kamenická "romantika"

Michaela Valentová |  Věci obecní |  13.11.2019

Listopadové dušičkové počasí konečně přišlo i k nám. Listí opadalo, a tak se v své celé nahotě odhalila romantická zákoutí v Kamenici. Za soumraku se nám vedle kostelíka sv. Františka z Assisi rozsvítí záplava lamp veřejného osvětlení na novém nezkolaudovaném parkovišti, jež nahradilo velkou část původního zámeckého parku. K čemu tolik světla? Asi aby bylo lépe vidět na závoru, která… Celý text >>

PROČ NESCHVÁLIT ZMĚNU ÚP Č. 6?

Michaela Valentová |  Věci obecní |  22.10.2019

Rozhodování o schválení změny ÚP č. 6 bylo na jednání zastupitelstva dne 16.10.2019 pře­rušeno. To znamená, že opět se o tomto bodě bude jednat pravděpodobně příště, tedy 13.11.2019. V ná­vrhu změny odhalili zastupitelé faktické chyby, které zkreslují skutečný stav věcí. Možná, že některé polopravdy či nepravdy jsou v návrhu změny ÚP uvedeny zcela záměrně. Těžko tomu uvěřit… Podívejte se… Celý text >>

ZASEDÁNÍ ZOK KE ZMĚNĚ Č. 6 ÚP JE ZA DVEŘMI

Michaela Valentová |  Věci obecní |  14.10.2019

Již tuto středu se sejdou zastupitelé na veřejném zasedání, aby mimo jiné projednali změnu č. 6 územního plánu obce Kamenice, která se týká Strojmetalu. Pokud Vás napadají stejné otázky jako nás, či máte-li stejné pochybnosti o tom, co bude kolem Strojmetalu dál, rozhodně ve středu 16.10.v 19:00 přijďte.  Celý text >>

Měření hluku z výrobního areálu Strojmetal 6-9/2019

Veronika Vozábová |  Věci obecní |  10.10.2019

Na základě provedeného měření v období 7. 6. až 26. 9. 2019 lze konstatovat, že naměřenými hodnotami hluku z provozovny výrobního areálu Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. je v místech měření v Kamenici překračován hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb v noční době. Kompletní znění Protokolu o zkoušce č. 7/2019 (Měření… Celý text >>

Zasedání Zastupitelstva OK

Michaela Valentová |  Věci obecní |  07.10.2019

Připomínáme, že dne 16:10.2019 v 19:00 v sále KD Kamenice proběhne zasedání Zastupitelstva obce Kamenice. Program je již zveřejněn na úřední desce. Jako bod číslo 3 je uvedena změna č. 6 Územního plánu obce Kamenice, která se týká rozšíření Strojmetalu a legalizace staveb, které Strojmetal realizoval v uplynulých několika letech bez povolení. Občané Kamenice mají jedinečnou příležitost… Celý text >>

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 6

Michaela Valentová |  Věci obecní |  17.09.2019

Rozšíření Strojmetalu a legalizování „černých staveb“ Letošní podzim je pro naši Kamenici významný. Totiž ani padající listí nezakryje „černé stavby“, které změna č.6 Územního plánu obce Kamenice má zlegalizovat. A nejen to. Zároveň je navrženo další rozšíření Strojmetalu na úkor zbytků zámeckého parku. Již 16.10.2019 od 19,00 hod. na jednání Zastupitelstva obce Kamenice bude tato změna… Celý text >>

LHŮTA PRO PODÁNÍ NÁMITKY ČI VĚCNĚ SHODNÉ PŘIPOMÍNKY

Michaela Valentová |  Věci obecní |  22.05.2019

Na veřejnémm zasedání ZOK dne 22.05.2019 zazněla zavádějící informace ohledně lhůty pro podání námitky či věcně shodné připomínky. Bylo řečeno, že musí být podány do sedmi dnů, tedy do pátku 24.05.2019, jelikož potom následuje víkend.. Neděste se! Skutečnost je jiná. Podle par. 40 správního řádu platí, že pokud je provedení úkonu vázáno na lhůtu, pak se do běhu lhůty nezapočítává den,… Celý text >>

« Předchozí 1 2 3 Další »
 

Obsah: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor