Spolek KAMENICKO

LHŮTA PRO PODÁNÍ NÁMITKY ČI VĚCNĚ SHODNÉ PŘIPOMÍNKY

 
Datum konání: 22.05.2019

Na veřejnémm zasedání ZOK dne 22.05.2019 zazněla zavádějící informace ohledně lhůty pro podání námitky či věcně shodné připomínky. Bylo řečeno, že musí být podány do sedmi dnů, tedy do pátku 24.05.2019, jelikož potom následuje víkend.. Neděste se! Skutečnost je jiná.

Podle par. 40 správního řádu platí, že pokud je provedení úkonu vázáno na lhůtu, pak se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, která určuje počátek lhůty. Jinými slovy, v našem případě veřejné projednání změny územního plánu č. 6 proběhlo v pondělí 20.05.. Tento den se nezapočítává. Prvním dnem lhůty je úterý 21.05., sedmým dnem je tedy pondělí 27.05.

Navíc, i kdyby sedmým dnem – teoreticky – byla neděle, platí, že pokud připadne poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

 

Obsah: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor