Spolek KAMENICKO

O nás

 

O spolku

Povaha spolku:

Spolek KAMENICKO je právnickou osobou založenou za obecně prospěšným účelem, která se zapisuje do veřejného rejstříku.

Spolek KAMENICKO je samosprávný dobrovolný nevládní nepolitický neziskový svazek osob se zájmem o dění v obci Kamenice, okres Praha-východ, zahrnující osady (části obce) Kamenice, Olešovice, Nová Hospoda, Skuheř, Těptín, Všedobrovice, Štiřín, Struhařov, Ládví a Ládeves, a v rámci navazujícího širšího území ve Středočeském kraji (dále jen „Kamenicko“).

Účel spolku:

  1. ochrana životního prostředí, mimo jiné též ochrana přírody a krajiny,
  2. rozvoj území Kamenicka a rozvoj infrastruktury v rámci území Kamenicka,
  3. rozvoj veřejného života na území Kamenicka,
  4. územní soudržnost Kamenicka, propojení lokalit a regionů a sociálních skupin obyvatel v rámci Kamenicka,
  5. zlepšení kvality veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele Kamenicka, zejména potom vedoucích k sociální inkluzi jednotlivých skupin obyvatel a k propojení lokalit a regionů v rámci Kamenicka,
  6. zlepšení kvality soukromých služeb podporujících rozvoj veřejného života na území Kamenice, zejména vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit, mimo jiné též v oblasti sociálního podnikání,
  7. podpora dobré veřejné správy území Kamenicka, zejména zefektivnění fungování veřejných institucí, procesů a veřejných služeb a zvyšování transparentnosti veřejné správy.

Dokumenty


 

Obsah: Copyright 2016 - 2023 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor