Spolek KAMENICKO

Kontakty

 

Spolek KAMENICKO

Vrbová 960, Všedobrovice, 251 68 Kamenice

IČO: 05565073

Bankovní účet pro příspěvky a dary na činnost spolku: 2801133793/2010

Jako variabilní symbol můžete uvést rodné číslo, IČO nebo jiný identifikátor.

Na žádost obratem vystavíme darovací smlouvu a potvrzení o přijetí daru.


Vzdělávání a kreativita

Michaela Valentová

Jana Kohlová


Poznáváme Kamenicko

Cesty KAMENICKO

Michaela Valentová

Veronika Vozábová

+420 604 185 632

Jakub Vozáb

+420 603 774 473

Ochrana přírody a krajiny

Jana Kohlová


Věci obecní

Jakub Vozáb

+420 603 774 473

Jana Kohlová

Marie Hajdušková

+420 773 222 369

 

Obsah: Copyright 2016 - 2023 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor