Spolek KAMENICKO

Archiv publikací

 

Informace obsažené na těchto webových stránkách a materiálech zde publikovaných ....

VLASTIVĚDNÁ VYCHÁZKA

Michaela Valentová |  Poznáváme Kamenicko |  17.09.2019

V neděli 22. září 2019 v 9:30 se opět sejdeme s Janem Pišnou v Kostelci u Křížků na autobusové zastávce u školy, abychom navázali na předchozí vlastivědnou vycházku a pokročili dále. Nahlédneme do katolického kostela – rotundy sv. Martina – a poté se vydáme na nedaleký židovský hřbitov. Vyslechneme výklad zaměřený nejen na místní pozoruhodnosti. Jako vždy počítejme s tím, že vycházka bude… Celý text >>

LHŮTA PRO PODÁNÍ NÁMITKY ČI VĚCNĚ SHODNÉ PŘIPOMÍNKY

Michaela Valentová |  Věci obecní |  22.05.2019

Na veřejnémm zasedání ZOK dne 22.05.2019 zazněla zavádějící informace ohledně lhůty pro podání námitky či věcně shodné připomínky. Bylo řečeno, že musí být podány do sedmi dnů, tedy do pátku 24.05.2019, jelikož potom následuje víkend.. Neděste se! Skutečnost je jiná. Podle par. 40 správního řádu platí, že pokud je provedení úkonu vázáno na lhůtu, pak se do běhu lhůty nezapočítává den,… Celý text >>

PŘIJĎTE NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZOK

Michaela Valentová |  Věci obecní |  21.05.2019

Často slýcháváme v Kamenici otázku: Proč obec prodala zámek? Jak mohl někdo něco takového dopustit? Podobné nářky jsou pochopitelné, když se podíváme, co se v Kamenici dnes opět odehrává. Kamenický zámek byl málem zbaven statutu kulturní památky. Kdo ví, co by se s ním stalo, kdyby se to podařilo… Nynější vlastník chtěl ještě před dvěma roky v zámku vybudovat učiliště. Když žádal o… Celý text >>

Námitka vůči změně č. 6 ÚP

Michaela Valentová |  Věci obecní |  20.05.2019

Ačkoliv veřejné projednání změny ÚP č. 6 začalo v KD Kamenice již v 16:00 (pondělí je normální pracovní den), přišlo nečekaně mnoho občanů, nesouhlasících se změnou ÚP, kterou se mají zlegalizovat stávající černé stavby parkoviště a příjezdové komunikace v okolí kulturní památky – zámku v Kamenici – a rozšířit areál Strojmetalu. Dostavili se všichni zastupitelé za TOP09 a jediný… Celý text >>

Pokyny k podání námitky ke změně ÚP č. 6

Michaela Valentová |  Věci obecní |  20.05.2019

Kdo je nejblíže k areálu vlastníkem nemovitostí, může také podat námitku, ale z pozice vlastníka. Vzor je v příloze. Nevadí, že jste podepsali věcně shodné připomínky. Můžete totiž podepsat i námitky z pozice vlastníka či spoluvlastníka svých nemovitostí. Pokud s textem v příloze nebudete souhlasit, tak ho nepoužijte, můžete použít i jen některé pasáže, to ponechávám na Vaší rozvaze.… Celý text >>

Věcně shodná připomínka - text

Michaela Valentová |  Věci obecní |  20.05.2019

Kdo z občanů nechce podávat námitku proti změně územního plánu č. 6 individuálně, může zmocnit spolek Kamenicko, který to jako právnická osoba učiní na základě zmocnění jednotlivých občanů Kamenice. Je tedy třeba, aby se občané podepsali na podpisový arch. Mohou tak však učinit pouze ti, kteří mají TRVALÉ BYDLIŠTĚ v Kamenici (a platný občanský průkaz). V příloze je text Věcně shodné… Celý text >>

První vycházka po naučné stezce

Michaela Valentová |  Poznáváme Kamenicko |  19.05.2019

Na první vycházku po naučné stezce se v neděli 19.května 2019 sešlo 30 nadšenců, především fanoušků Honzy Pišny. Možná ale byli také trochu zvědaví, jak dopadlo 6 nových informačních tabulí naučné stezky Poznej Kamenicko, na kterou spolek Kamenicko získal loni dotaci z grantové výzvy Kozel lidem. Informační tabule jsme nainstalovali už v sobotu ráno za pomoci Honzy Jedličky, který nám byl… Celý text >>

Informace o změně územního plánu č. 6 zámecký park SAF Strojmetal Kamenice

Jakub Vozáb |  Věci obecní |  12.05.2019

Informace o změně územního plánu č. 6 týkající se areálu zámeckého parku SAF Strojmetal Přijďte se zúčastnit rozhodování o tom, zda Kamenice zůstane klidným místem k bydlení v blízkosti Prahy, nebo zda se stane průmyslovou zónou se všemi důsledky pro všechny obyvatele. Dne 20. 5. 2019 od 16.00 proběhne veřejné projednání záměru změny územního plánu obce Kamenice č. 6 týkající se areálu… Celý text >>

Čistý Ladův kraj 2019

Michaela Valentová |  Cesty nás spojují |  13.04.2019

Obnovená část obecní cesty na Petříkov Možná víte, že hvozdy na okrajích kamenických osad skrývají staré cesty, dnes zarostlé náletovými dřevinami. Kdysi bývaly spojnicemi mezi vesnicemi. Jedna taková vede po okraji lesa nad Štiřínskými studánkami a pokračuje dál na Petříkov. Spolek Kamenicko razí heslo Cesty nás spojují jak v přímém, tak v přeneseném smyslu, proto jsme se pustili do… Celý text >>

Velikonoční tvoření - patchworková vejce

Michaela Valentová |  Vzdělávání a kreativita |  07.04.2019

V pátek 12. dubna 2019 se sejdeme ve všedobrovické hasičárně a vytvoříme velikonoční dekoraci – vejce zdobená různobarevnými kousky látek. Společně se naladíme na jarní strunu.  Celý text >>

 

Obsah: Copyright 2016 - 2021 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor