Spolek KAMENICKO

Pokyny k podání námitky ke změně ÚP č. 6

 
Datum konání: 20.05.2019

Kdo je nejblíže k areálu vlastníkem nemovitostí, může také podat námitku, ale z pozice vlastníka. Vzor je v příloze. Nevadí, že jste podepsali věcně shodné připomínky. Můžete totiž podepsat i námitky z pozice vlastníka či spoluvlastníka svých nemovitostí. Pokud s textem v příloze nebudete souhlasit, tak ho nepoužijte, můžete použít i jen některé pasáže, to ponechávám na Vaší rozvaze. Pokud chcete tento text použít, tak musíte na str. 1 vybrat v bodu č. I. variantu – fyzická osoba – občan, fyzická osoba – podnikatel, právnická osoba – a doplnit relevantní údaje podle občanského průkazu, případně zaškrtat checkboxy ohledně náležitosti při variantě zastoupení + přidat pro tento účel přílohy. Dále je nezbytné v části II. doplnit všechny pozemky, které jsou k plochám změny nejblíže a které jsou ve Vašem vlastnictví či spoluvlastnictví – doplnit aktuální údaje dle katastru nemovitostí – ve vzoru je k.ú. Těptín a jeho číslo evidenční v katastru. Na konci textu doplňte podpis a datum, kdy jste to podepsali. Originál podejte na podatelně OÚ Kamenice a kopii si tam nechte orazit datem podání – nejpozději 27.5.2019! Doporučuji raději dříve, např. ve čtvrtek, protože podatelna v pátek je otevřená jen do 10:00!


Přiložené soubory

 

Obsah: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor