Spolek KAMENICKO

ZASTUPITELÉ ROZHODLI

 
Datum konání: 04.03.2019

Zasedání ZOK dne 4. března 2019 bylo svoláno z iniciativy zastupitelů za TOP09 z důvodu urychleného řešení otázky, jak se obec Kamenice postaví k sejmutí památkové ochrany ze zámku Kamenice, kterou požaduje firma Strojmetal. Konečné slovo v celé záležitosti má ministr kultury. Z podnětu zastupitelů TOP09 byl proto sepsán dopis ministru kultury Antonínu Staňkovi, v němž je žádán, aby sejmutí památkové ochrany zámku svým verdiktem nepodpořil.

Ačkoliv byli všichni přítomní na zasedání ZOK upozorněni tajemníkem OÚ, že z hlediska zákona není mimořádných zasedání, toto zasedání ZOK mělo pro naši obec mimořádný význam. Zastupitelé po předběžných jednáních nakonec jednohlasně hlasovali pro to, aby dopis ministru kultury byl odeslán. Tím podpořili myšlenku, že by památková ochrana zámku Kamenice měla být do budoucna zachována. V dopise ministrovi se mimo jiné hovoří o tom, že pro zachování zámku by byla účelná úzká spolupráce institucí z oblasti památkové péče s firmou Strojmetal. Plány na vybudování střední odborné školy či učiliště, které by vychovávalo Strojmetalu „dorost“, obec rovněž vítá. Poprvé od 90. let minulého století jsme byli svědky toho, že osud zámku jako kulturního a historického symbolu Kamenice leží zastupitelům obce na srdci. Jejich předchůdci totiž v době porevoluční s majetkem obce (včetně zámku) nakládali dosti neuváženě. Výsledek všichni vidíme. Možná i proto se na „mimořádné“ zasedání ZOK dostavil nebývalý počet občanů Kamenice. Po dlouhých letech letargie se v nás konečně probouzí zájem o věci veřejné.

Ať již ministr kultury rozhodne jakkoli, zastupitelé prokázali, že dokáží rozeznat, co je důležité z hlediska veřejného zájmu. Zachování kulturních a historických hodnot veřejným zájmem bezesporu je. Snad se tento trend bude prolínat všemi příštími zasedáními ZOK, na kterých bude projednávána aktuální změna územního plánu.

 

Obsah: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor