Spolek KAMENICKO

Kozel lidem nadělil i nám!

 
Ilustrativní obrázek ke článku Kozel lidem nadělil i nám! Datum konání: 10.06.2018

Spolek Kamenicko získal příspěvek od Velkopopovického kozla na projekt pod názvem Poznej Kamenicko.Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit šetrnou turistiku. Místním obyvatelům i návštěvníkům chceme připomenout a přiblížit nejvýznamnější historické památky ve specifickém území, které bylo silně ovlivněno podnikatelskou rodinou Ringhofferových, jejíž význam jak v oblasti těžkého průmyslu, tak význam z hlediska našeho regionu byl po 2. světové válce mnohdy cíleně upozaďován. Na Kamenicku a Velkopopovicku vzniklo činností rodiny Ringhofferovy mnoho objektů, které jsou dnes cennými památkami. Některé z technických objektů bohužel již zanikly v důsledku lhostejnosti dnešních lidí (trafostanice), jiné jsou na pokraji zkázy (zámek v Kamenici, pila ve Struhařově). Zbývající hodnotné lokality určitě zasluhují naši pozornost. Kamenice je místem, kde v 90. letech 20. století našlo domov mnoho městských obyvatel, především lidí z Prahy. Nežijí zde tedy pouze „starousedlíci“. Z tohoto důvodu je, domníváme se, dobré pěstovat v lidech pocit sounáležitosti s místem, které je jejich domovem a jehož historie je zajímavá a bohatá.

 

Obsah: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor