Spolek KAMENICKO

Znáte Kamenicko? Štiřínské studánky

 
Ilustrativní obrázek ke článku Znáte Kamenicko?  Štiřínské studánky

Štiřínské studánky se nacházejí v lese „Pod stodůlkou“ v blízkosti zámku Štiřín. Na tomto místě vzniklo postupně několik jímacích zařízení, která sloužila nejen místním obyvatelům, ale byla též využívána k zásobování vodou zámku i zaniklého zámeckého pivovaru, předchůdce pivovaru ve Velkých Popovicích. V lesním porostu najdeme pět studánek a studen – nejznámější z nich je Dinka Quelle, která je pojmenovaná po hraběnce Leopoldině (Dince) Ringhofferové (1878–1945), dceři Františka Ringhoffera III. Dinka se provdala za JUDr. Ervína Nádherného z Borutína (1876–1944), velkostatkáře z Chotovin a českého politika. Svobodný pan z Borutína byl strýcem Sidónie Nádherné z Vrchotových Janovic. K této studánce údajně nosil zámecký zahradník denně čerstvé květiny. Další studánkou je Ringhofferova studánka, která je ve velmi špatném stavu. Její původní krytí zaniklo, v době socialismu byl před studánku položen betonový panel a okolní kamenné zídky se rozpadly. Největší stavba – novogotická Ringhofferova studna sloužila k čerpání a jako úpravna vody pro zámek. Jsou v ní umístěny dvě obrovské nádrže na vodu, v nichž se voda pravděpodobně odkyselovala. Ringhofferova studna, vybudovaná v roce 1887, je v historických podkladech nazývána jako studniční domek s rozvodem vody do štiřínského zámku a parku. Před Ringhofferovou studnou je kopaná kamenná Kněžská studna, která je zřejmě staršího data. Nad Kněžským rybníkem byla vyhloubena Velká studna, z níž byla voda vedena přímo do zámku. V lese podél vodotečí jsou ještě čtyři malé šachty s cihlovou vyzdívkou, které byly zřejmě propojeny se studnami a sloužily k sledování hladiny vody. Štiřínské studánky jsou unikátní technická památka, která se téměř beze změn zachovala do dnešní doby. Po dlouhém úsilí o obnovu této drobné památky se nám konečně společně s obcí Kamenice a s Lesy ČR podařilo přichystat projekt na obnovu studánek, která započne letos na podzim.


Přiložené soubory

JPG. IMG_4643
JPG Dokument
JPG. IMG_4644
JPG Dokument
JPG. IMG_4685
JPG Dokument
JPG. IMG_4688
JPG Dokument
 

Obsah: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor