Spolek KAMENICKO

Úsekové měření rychlosti v Kamenici

 
Ilustrativní obrázek ke článku Úsekové měření rychlosti v Kamenici

Úsekové měření rychlosti jako byznys?

Úsekové měření rychlosti v obci bylo prvním bodem programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice 7.2.2017. Bod veledůležitý, jelikož všichni víme, že auta na silnicích uvnitř obce ne vždy zpomalují na předepsaných 50 km/hod. Obec si však nemůže vybrat, kde, na kterých úsecích, se bude rychlost měřit. To prý určuje příslušný odbor Policie ČR. Obec ani nebude tuto službu zabezpečovat svými silami. Na základě smlouvy to pro naši obec bude provádět Městský úřad Říčany jako obec s rozšířenou působností. Vybrané pokuty by ideálně měly vydělat na provádění měření. Pokud ne, obec Kamenice rozdíl ceny doplatí. Pokud se na pokutách vybere víc, přebytek si ponechá MÚ Říčany.

Oba měřené úseky budou na benešovské silnici – jeden na Ládví a druhý na Nové Hospodě. Je to prý dáno počtem projíždějících automobilů. Ve Štiříně a Všedobrovicích dochází poměrně často k haváriím. Na dotaz, zda nehodovost není také kritériem pro výběr úseku pro měření, odpověděl pan starosta Čermák, že statistiku nehod vede policie. A že ty nehody u nás nejsou v desítkách, ale jen v jednotkách a že dokud tady nikdo nikoho nezabije, tak to tak bude.

Takže, sečteno a podtrženo: Z „logiky“ věci vyplývá, že obec by měla mít zájem na tom, aby bylo vybráno co nejvíce pokut, protože pak nebude muset doplácet Říčanům za službu (organizování úsekového měření). Mělo by tedy být v našem zájmu, aby řidiči jezdili pokud možno co nejrychleji. No a úsekové měření ve Všedobrovicích? Odpovězte si sami…

 

Obsah: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor