Spolek KAMENICKO

VÝZVA SPOLUOBČANŮM - rozšíření areálu Strojmetalu v zámeckém parku

 
Ilustrativní obrázek ke článku VÝZVA SPOLUOBČANŮM - rozšíření areálu Strojmetalu v zámeckém parku

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

Možná jste ve Zpravodaji Leden/únor 2017 zaznamenali informaci, že obec Kamenice chce podpořit dialog v rámci obce a dává prostor společnosti Strojmetal Aluminium Forging prezentovat její záměry. Tato společnost potom zve všechny občany na veřejnou prezentaci projektu „obnovy kamenického zámku včetně přilehlé zahrady a souvisejících úprav výrobního areálu“, která se uskuteční dne 14. 2. 2017 od 19:00 hodin v Kulturním domě Kamenice.

Pan starosta už ve Zpravodaji Listopad 2016 publikoval příspěvek STROJMETAL A OBEC ZAČALY JINAK, dle kterého** „Tam, kde rozvojová strategie firmy bude vyžadovat spolupráci s obcí, může obec pomáhat hledat taková řešení, která jsou pro Strojmetal potřebná, ale která jsou zároveň v souladu s platnou legislativou, limity území a strategickými plány obce.“**

Dle záměru Strojmetalu mají vzniknout tři nové výrobní haly a parkoviště pro 91 vozidel v areálu zámeckého parku napojené novou komunikací kolem kaple na ulici Ringhofferova u sportovního hřiště v blízkosti Základní školy Kamenice. Realizace tohoto záměru bude mít nepochybně nějaký dopad na životní podmínky na území obce a velkou mírou se bude týkat nás všech, kteří zde máme rodiny a nemovitosti. Již v současné době existují v Kamenici oblasti, které jsou obtěžovány hlukem ze stávající obrobny Strojmetalu.

Strojmetal již v srpnu 2016 získal stavební povolení na stavbu první haly „SAF Kamenice – 1. Etapa, týkající se výstavby nové obrobny, která nahradí stávající prostorově nevyhovující obrobnu“. Tato stavba je ale dle projektové dokumentace a vydaného povolení stavebního úřadu umístěna mimo jiné také na pozemcích parc. č. 574/2, 577/2 a 654/8 v k. ú. Těptín, které jsou dle platného územního plánu obce Kamenice vedeny jako parková zeleň (druh plochy ZP 1) a navíc jsou součástí širšího území tvořícího prostředí kulturní památky zámku Kamenice.

Obec Kamenice přitom vydala souhlasné stanovisko s tímto stavebním záměrem a výstavba nové obrobny již probíhá.

Strojmetal dále již** 24. 10. 2016** podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění nové stavby definované jako „Rekonstrukce okolí zámku – 1. Etapa – Rekultivace plochy po odstranění nepovolené stavby“. Dle projektové dokumentace jde o příjezdovou komunikaci od ulice Ringhofferova a parkoviště pro 91 vozidel v parku zámku Kamenice. Dále potom volně navazuje další komunikace jako napojení na komunikace v areálu Strojmetalu v místě, kde mají vzniknout tři nové haly. To vše v rámci plochy ZP 1, což je dle platného územního plánu obce Kamenice parková zeleň a navíc ještě území tvořící prostředí kulturní památky zámku Kamenice.

Obec Kamenice opět dala souhlasné stanovisko s realizací tohoto stavebního záměru v rámci vyjádření odboru správy majetku k územnímu řízení ze dne 17. 10. 2016.

Stavební úřad sice nedávno žádost Strojmetalu zamítl z důvodu rozporu s územním plánem, ale rozhodnutí není ještě pravomocné.

Dne 7. 2. 2016 od 19:00 hodin proběhne v sále Kulturního domu jednání Zastupitelstva obce Kamenice, kde se bude řešit mimo jiné také podpora záměru Strojmetalu obcí Kamenice.

Chtěli bychom tímto pozvat na příští jednání Zastupitelstva obce Kamenice všechny spoluobčany, kteří stejně jako my nechtějí, aby se rozšiřovala průmyslová zóna areálu Strojmetalu na úkor parku zámku Kamenice. Náš názor bychom měli aktivně sdělit zastupitelům obce, protože pokud se neozveme, bude naše pasivita vnímána jako souhlas.

 

Obsah: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor