Spolek KAMENICKO

Založení Spolku Kamenicko

 
Ilustrativní obrázek ke článku Založení Spolku Kamenicko

Založili jsme Spolek Kamenicko

Na sklonku roku 2016 jsme se shodli na tom, že by bylo dobré naše snahy a úsilí spojit pod hlavičkou spolku. Jsme přesvědčeni, že nám to dává nové možnosti spolupráce s obcí i s jinými organizacemi a institucemi.

Není nám lhostejné, co se děje kolem nás. Nečekáme, že za nás vše vyřeší obec, ale chceme se aktivně podílet na zlepšování našeho okolí, ať už jde o přírodu nebo vzájemnou komunikaci. Byli bychom rádi, kdyby se lidem na území Kamenicka, v srdci přírody a přeci kousek od Prahy, žilo lépe.

Zajímáme se o ochranu přírody a krajiny a věci obecní, za podpory KoSaKu (Komise pro sport a kulturu) chceme organizovat společenské, vzdělávací a kulturní akce. Některé z těchto aktivit již nějakou dobu v obci běží, mnozí z vás se s nimi setkávali – např. v rámci seriálu Tvoření ve všedobrovické hasičárně či na cyklu Vlastivědných vycházek, organizovaných Janou Kohlovou a Michaelou Valentovou.

Sledujeme činnost obce, zastupitelstva a rady, snažíme se získávat podrobnější informace o aktuálním dění v obci a tyto zpřístupnit ostatním.

Naším cílem je rozvoj území Kamenicka, zlepšení veřejných služeb a podpora dobré veřejné správy, zejména zefektivnění fungování veřejných institucí, procesů a veřejných služeb a zvyšování transparentnosti veřejné správy.

V roce 2017 si v Kamenici připomeneme 200. výročí narození Františka Ringhoffera II. Jelikož se Spolek Kamenicko hlásí ke kulturnímu dědictví Kamenicka, které rodina Ringhofferových silně ovlivnila , budeme se snažit přispět k tomu, aby naše obec odkaz a otisk činnosti této významné podnikatelské dynastie uchovala pro další generace.

Doufáme, že naše činnost najde odezvu mezi občany Kamenice. Vítáme každou spolupráci, která posune kvalitu života o něco výše.

Více o naší činnosti najdete na www.kamenicko.cz

 

Obsah: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor