Spolek KAMENICKO

200. výročí narození Františka Ringhoffera II.

 
Ilustrativní obrázek ke článku 200. výročí narození Františka Ringhoffera II.

200. výročí narození Františka Ringhoffera II.

V roce 2017 si připomeneme významné výročí pro Kamenici a okolí. Rodina Ringhofferova významně přispěla mimo jiné i k utváření krajiny, která nás obklopuje. Bylo by tedy dobré jen neřečnit, ale pokusit se oslavit toto výročí tím, že obnovíme, zkrášlíme či někdy doslova zvedneme z trosek to, co zde bývalo a co má dnes kulturní a historickou hodnotu. Třeba staré, historické cesty, které protínají zdejší krajinu. Některé jsou ale i přímo v intravilánu obce.

Projekt Šalvějová ulice ve Štiříně

Šalvějová… Co si představíte? Třeba šalvějové záhony, které lemují ulici, aby se tak mohla jmenovat? Ještě před dvěma roky naprosto utopická představa. Okraje Šalvějové se topily v kopřivách. Nutno dodat, že Šalvějová ulice kopíruje břeh Štiřínského rybníka a je to vlastně prašná obecní cesta, vedoucí k bývalé hájovně a dále k trvale obývanému domu.

Největším problémem tehdy vlastně nebyly kopřivy, ale letitá skládka ukrytá v křovinách mezi cestou a rybníkem. Na jaře roku 2015 se ale parta místních dobrovolníků rozhodla, že se věci změní. Jedenáct lidí a výkonný malý bagr dokázaly za jediný den doslova zázrak. Skládka zmizela. Náletové dřeviny a křoví ustoupily čerstvě založenému trávníku. Bylo však jasné, že práce ještě není u konce. Pokračovali jsme přesně za rok, v březnu 2016. Sešli jsme se ve stejném složení, jen mechanizace bylo více. Srovnali jsme a vyčistili další část prostranství. Vzniklo místo, odkud lidé rádi pozorují hladinu rybníka, fotografují, přicházejí vykoupat své psy, nasedají na loďky a pádlují, v zimě si nasazují brusle… Nic z toho nebylo dříve možné, leda tak si pořezat nohy o nesčetné střepy.

Na jaře 2017 vysadíme na prostranství tři šeříky. Plánujeme také srovnání protějšího okraje prašné cesty a vysazení jedenácti ovocných stromů, starých odrůd jabloní a hrušní. Kdysi tam prý ovocná alej bývala, tvrdí pamětníci. Část vyčištěného prostranství leží na obecním pozemku, část na pozemku firmy Rybářství Líšno. Právě jí patří i zrezivělé silo na břehu rybníka, v místech, kde by v blízké budoucnosti měla vzniknout nová autobusová zastávka na znamení. Vzhled sila nás přenáší kamsi hodně daleko do minulosti, do dob reálného socialismu, kdy všechno patřilo všem a vlastně nikomu. Dnes má všechno konkrétního vlastníka, ale tady asi platí, že co oči nevidí, srdce nebolí.

Projekt Naučná stezka kolem Štiřínského rybníka

Z nového trávníku v Šalvějové ulici je vidět i protější břeh rybníka, kde místní občané pod vedením osadního výboru v rámci dobrovolnické akce na jaře 2014 vysadili lipové stromořadí, na které se složili. Našlo se deset sponzorů, takže máme deset krásných mladých lip. Obec zaplatila úvazový materiál a zeminu. Co tam bylo dřív? Už asi tušíte, že rumiště, prý kdysi kompost, založený JZD, ale později proměněný v hory odpadu ze zahrad prorostlé kopřivami. Ulice se jmenuje Šípková a dovede nás za rybník, do lesního porostu, kudy vedla ještě před třemi roky stoletá dubová alej. Byla pokácena, pozemek patří LČR, s.p. Cesta, kterou lemovala, však zůstala, ačkoli dosti poškozena těžbou stromů. Můžeme jen doufat, že Lesy ČR vysadí časem nové duby. Především by ale bylo potřebné obnovit zničený mostek na potoku, který protéká lesem. Míval kamenný základ po obou březích, jenž vzal zasvé při lokální povodni, když se v červnu 2014 protrhla hráz výše položeného rybníka. Oprava mostku by byla dalším krůčkem k vytvoření naučné stezky kolem Štiřínského rybníka, která by zahrnovala nejen obnovenou lipovou alej, již opravený historický kamenný propustek a soustavu lesních studánek, jejichž vodou byl kdysi zásobován pivovar rodiny Ringhofferů u štiřínského zámku, ale též by se z této stezky mohly obnovit pohledy na štiřínský zámek, tak jak to známe ze starých rytin a fotografií.


Přiložené soubory

JPG. 20160319_100611
JPG Dokument
 

Obsah: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor