Spolek KAMENICKO

Záchrana propustku ve Štiříně

 
Ilustrativní obrázek ke článku Záchrana propustku ve Štiříně

Záchrana 300 let starého propustku ve Štiříně

Někteří z místních občanů ještě pamatují ringhofferovské kočáry tažené koňmi, projíždějící zdejší krajinou mezi Petříkovem, Velkými Popovicemi, Štiřínem a Kamenicí, prostě mezi místy podnikání této rodiny. Kočáry a jiné povozy jezdily po cestách, tehdy v krajině pečlivě udržovaných. Ještě dnes dobře rozeznáme, kudy vedly. Krajina má paměť…

Jelikož je Kamenice i její okolí prošpikováno rybníky a do nich ústícími vodními toky, je zde nespočet můstků a propustků. Zub času samozřejmě hlodá a někdy dílo zkázy urychlí i činnost člověka, který se bezohledně žene za svým.

Právě to se stalo v Šípkové ulici ve Štiříně, kde před zhruba třemi lety došlo k narušení klenby starého kamenného propustku nad strouhou ústící z luk do Štiřínského rybníka. Kromě toho se na jeho stavu citelně podepsala poslední místní povodeň v červnu roku 2014. Díky ní se nakonec začalo v rámci likvidace povodňových škod plánovat opravení poškozené klenby.

První záměr byl propustek s využitím dotace kompletně přebudovat, rozuměj: zbourat a nahradit zcela novou betonovou konstrukcí. Bylo by to spojeno s obrovskými výkopovými pracemi, desítkami tun betonu a – pochopitelně – značnými náklady. Z původního historického propustku by tak nezbyl doslova kámen na kameni.

Odbornou argumentací členky Zastupitelstva obce Kamenice, Ing. Jany Kohlové, se však podařilo běh věcí zvrátit ve prospěch zachování přibližně třísetletého kamenného propustku. Obec poté navázala spolupráci se zkušenými kameníky, kteří rozumějí své práci. Výsledek úsilí o záchranu posledního původního propustku v Kamenici může každý vidět na vlastní oči, vydá-li se na procházku od štiřínského zámku směrem k lesním studánkám (viz ukazatel Klubu českých turistů umístěný v parku před zámkem). Při rekonstrukci se podařilo zachovat původní ráz této technické stavby. Nově byly vyzděny podemleté stěny propustku, vydlážděno koryto a část zhroucené kamenné klenby. Dle zde nalezeného kamenného patníku byly vyrobeny tři nové, které byly osazeny k ohraničení čel propustku. Krásná kamenická práce je korunována instalací masivního dřevěného zábradlí. Neméně důležité je i to, že z hlediska nákladů byl tento způsob opravy podstatně méně náročný.

Propustek a jeho bezprostřední okolí navazují v Šípkové ulici na stromořadí deseti lip, které občané Štiřína a Všedobrovic vysadili na jaře 2013. Úspěšná rekonstrukce posouvá zase o kus dál estetiku tohoto místa. Vzhledem ke kulturnímu a historickému dědictví v Kamenici je to zcela nepochybně cesta, po níž bychom měli jít, abychom udrželi povědomí o tom, co jsou estetické a kulturní hodnoty.

 

Obsah: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor