Spolek KAMENICKO

Rozšíření Strojmetalu: Etapa 1 – výstavba nové Haly 1 a napojení na komunikace v areálu Strojmetalu

 
Ilustrativní obrázek ke článku Rozšíření Strojmetalu: Etapa 1 – výstavba nové Haly 1 a napojení na komunikace v areálu Strojmetalu

Dozvěděli jsme se o tom, že údajně již existuje pravomocné stavební povolení na realizaci stavby „Haly 1“ s napojením na komunikace v areálu společnosti Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. (SAF) včetně přípojek. Nakonec se nám podařilo získat kopii rozhodnutí Stavebního úřadu, Obecního úřadu Kamenice sp. zn. SU/03945/16/Ště č. j. 04795/16/SU ze dne 15. 8. 2016, které údajně nabylo právní moci někdy koncem srpna 2016 a kterým bylo povoleno umístění a výstavba nové stavby:

„SAF Kamenice – 1. etapa, týkající se výstavby nové obrobny, která nahradí stávající prostorově nevyhovující obrobnu“

Tato stavba byla umístěna a povolena mimo jiné také na pozemcích parc. č. 574/2, 577/2 a 654/8 v k. ú. Těptín, které jsou dle platného územního plánu obce Kamenice vedeny jako parková zeleň (druh plochy ZP 1) a navíc jsou součástí širšího území tvořícího prostředí kulturní památky zámku Kamenice.

Nedalo nám to byli jsme se podívat na místě, kde je zřejmé, že již započaly stavební práce a na dotčených pozemcích se pohybují stavební stroje a provádí se zemní práce. Pro příjezd stavebních strojů a vozidel a pro dopravu materiálu je využívána obecní nezpevněná cesta na parcele č. 653/3 v k.ú. Těptín z ulice Ringofferova. Tato obecní cesta je jednak sama o sobě součástí parku zámku Kamenice (plocha parkové zeleně ZP 1 viz výše), a navíc nevede až do místa stavby, tedy stavební stroje se v konečné fázi pohybují přímo v ploše zeleně v parku zámku Kamenice mimo obecní cestu, kde byla také nově vybudována brána pro vjezd a výjezd motorových vozidel.


Přiložené soubory

JPG. IMG_6627 small
JPG Dokument
 

Obsah: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor