Spolek KAMENICKO

Konec sušárny hadic ve Všedobrovicích nebo její nový začátek?

 
Ilustrativní obrázek ke článku Konec sušárny hadic ve Všedobrovicích nebo její nový začátek?

Všichni jsme si na ni zvykli. Na neobvyklou stavbu k sušení hadic vedle hasičské zbrojnice ve Všedobrovicích. Často se u ní zastavovali turisté, fotili si ji a ptali se, k čemu tato neobvyklá olaťovaná věž sloužila. Byla opravdu zajímavou stavbou. Když jsme se snažili zachránit v roce 2008 hasičskou zbrojnici před zbouráním, přizvané památkářky z Národního památkového ústavu konstatovaly, že sušárna hadic je opravdu nevšední historickou technickou stavbou a že by zasloužila památkovou ochranu. Jen bohužel není v zájmu našeho státu chránit více památek, než kolik už chrání. Hasičskou zbrojnici se nám podařilo zachránit, ale sušárnu bohužel ne.

Při snaze napravit dlouholetou absenci v péči o obecní majetek bylo zjištěno, že stavba sušárny nebyla nikdy zkolaudována a není zaevidovaná v obecním majetku. Bylo zpracováno statické posouzení a pasport stavby, z kterého vyplynulo, že věž je v havarijním stavu a hrozí bezprostřední pád věže. Pak již věci nabraly rychlý spád. Bezpečnost je na prvním místě. Nejdříve bylo třeba zabezpečit prostor věže tak, aby nebyly ohroženy osoby, pohybující se v jejím okolí. Stáří věže bylo více než 60 let, neošetřené dřevo vystavené desítky let povětrnostním vlivům již nebylo schopno bezpečně plnit svoji konstrukční funkci. Trámy byly narušeny hnilobou zejména v patách rohových sloupků a ve spojích prvků zavětrování. Opláštění latěmi bylo v havarijním stavu, řada latí byla prasklá nebo uvolněná. Následně byl pozastaven provoz v hasičské zbrojnici. A 4.11.2016 v 14,0­0 byla sušárna zbourána.

Chvályhodné je, že obec zajistila přesné zdokumentování parametrů stavby a přípravu projektu pro stavbu repliky. Nyní nás ještě čeká, abychom přesvědčili zastupitele při schvalování rozpočtu na příští rok, že stavba repliky sušárny je důležitá pro celou Kamenici, a že je naším historickým dědictvím, které je třeba zachovat. A není to jen o zachování vzhledu malé návsi ve Všedobrovicích, nebo o obnově zajímavé stavby, ale i zachování paměťové stopy na činnost Hasičského sboru Štiřín.

Zobrazit na mapě >>


Přiložené soubory

JPG. IMG_3290
JPG Dokument
JPG. IMG_3293
JPG Dokument
 

Obsah: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor