Spolek KAMENICKO

News

 
 • 05.05.2019

  Štiřínské studánky-součást naučné stezky Poznej Kamenicko

  Obnova Štiřínských studánek – malý zázrak?

  Kousek od Štiřína, v lese, kterému se říká Pod stodůlkou, leží několik studen a studánek, které kdysi zásobovaly vodou štiřínský zámek a pivovar. Zámek je dnes ve vynikajícím stavu, pivovar odnesl čas. Štiřínské studánky zůstaly.

  Když jsme se sem před více než dvaceti lety nastěhovali, objevili jsme při procházce je v lesní vegetaci. Vůbec jsme nevěděli, k čemu slouží, proč tam jsou. Les se kvůli nim stal nebezpečným místem, protože některým studnám či revizním šachtám chyběly poklopy, nebo byly překryty zpola prohnilými prkny. Nebyly přitom nijak označeny. V dobrém stavu byla pouze Dinka Quelle, u níž bylo možno svlažit rty.

  Dnešní podoba Štiřínských studánek je důkazem toho, jak důležitý je citlivý a odborný přístup k renovaci. Obci Kamenice a Lesům ČR, s.p. slouží ke cti, že vyčlenily v roce 2017 a 2018 na opravu finance a že se společně zasloužily o záchranu této technické památky na Ringhoffery.

  Ještě před rekonstrukcí se Štiřínské studánky dostaly na značení Klubu českých turistů (směrovka u autobusové zastávky Štiřín – zámek). Lesní porost v okolí největší studny postavené v novogotickém stylu a podél potůčku vyčistili štiřínští a všedobrovičtí občané před několika lety na jarní brigádě, kterou pořádal bývalý osadní výbor.

  19. května 2019 bude v blízkosti studánek instalována jedna ze šesti informačních tabulí, které pořídil spolek Kamenicko za podpory nadačního fondu Plzeňského Prazdroje – Kozel lidem. Na této tabuli, stejně jako na všech ostatních, najdou výletníci základní informace o historii příslušných míst, ležících v okolí Štiřína a Všedobrovic. Při tvorbě textů jsme se opírali především o údaje z knihy Vlasty Hartvichové a Jana Pišny Kamenice v proměnách věků. Touto cestou jim děkujeme také za odborné konzultace. Zveme všechny, kteří mají zájem o historii našeho nejbližšího okolí, aby se k nám v neděli 19.5. připojili a pomohli nám umístit stojany s tabulemi přímo na vybraná stanoviště.

 • 20.01.2017

  Bankovní účet pro dary na činnost spolku

  Bankovní účet pro příspěvky a dary na činnost spolku: 2801133793/2010

  Jako variabilní symbol můžete uvést rodné číslo, IČO nebo jiný identifikátor.

  Na žádost obratem vystavíme darovací smlouvu a potvrzení o přijetí daru.

 • 11.01.2017

  Spuštění webu www.kamenicko.cz

 • 21.11.2016

  Zápis spolku do veřejného rejstříku

 • 29.10.2016

  Založení Spolku KAMENICKO

 

Contents: Copyright 2016 - 2023 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor