Spolek KAMENICKO

Publications archive

 

The information contained herein and within the materials published herein ...

Vlastivědná vycházka K pomníkům padlých ve dvou světových válkách

Michaela Valentová |  Poznáváme Kamenicko |  29.04.2024

Vlastivědné vycházky jsou jedinečnou příležitostí dozvědět se zajímavosti z historie našich osad. Téma té sobotní – k pomníkům padlých – nepatří k zábavně lehkým. Je to kus smutné historie Kamenice a okolí. Možná i proto nebyla účast tak hojná jako jindy, ačkoliv den byl od rána slunečný a teplý. Připomněli jsme si nejen poslední válečné dny května 1945 a protifašistický odboj a jeho… Read more >>

K pomníkům padlých v obou světových válkách

Michaela Valentová |  Poznáváme Kamenicko |  22.04.2024

Již tuto sobotu 27. dubna se sejdeme na další ze série vlastivědných vycházek s Janem Pišnou. Věříme, že se oteplí a ukáže se nám i sluníčko. Těšíme se na příjemné sobotní dopoledne se všemi, kteří se zajímají o historii Kamenice a okolí.  Read more >>

Povídání s Jiřím Peňásem

Michaela Valentová |  Vzdělávání a kreativita |  16.10.2023

Večer s Jiřím Peňásem, publicistou, redaktorem týdeníku Echo a autorem cestopisných črt, které vyšly už ve čtyřech svazcích pod názvem Výpravy pro… se vydařil nejen díky překvapivému počtu vás, účastníků, ale také díky milé spolupráci s paní knihovnicí Walachovou a jejími kolegy z KC Kamenice a díky vstřícnosti majitele a personálu restaurace Na Rynku. Jiří Peňás potvrdil, že ke Kamenici… Read more >>

Ptačí krmítka pro Kamenicko

Michaela Valentová |  Vzdělávání a kreativita |  16.10.2023

Po loňském zájmu o výrobu ptačích budek jsme letos požádali KoSaK o příspěvek na výrobu krmítek pro ptáky. Objednali jsme 17 stavebnic krmítek a sezvali jsme zájemce do všedobrovické hasičárny. Ve Všedobrovicích právě probíhá výstavba kanalizace, takže okolí hasičárny to trochu poznemenává (např. místo k parkování). K našemu překvapení počet krmítek vyšel jen tak tak! Taková byla účast:)… Read more >>

Ptačí budky pro Kamenicko rozvěšeny

Michaela Valentová |  Poznáváme Kamenicko |  05.11.2022

V sobotu 5. listopadu 2022 jsme s vámi rozvěsili zbývajících 12 budek pro menší a větší pěvce. Celkově jsme jich letos společně vyrobili třicet. Osmnáct z nich jste si rozebrali na své zahrady, nebo do blízkosti svých domovů. Projekt Ptačí budky pro Kamenicko podpořený z Grantového programu Plzeňského Prazdroje Kozel lidem 2021 je úspěšně ukončen. Děkujeme vám za spolupráci!  Read more >>

« Previous 1 2 3 4 8 11 14 Next »
 

Contents: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor