Spolek KAMENICKO

Věci obecní

 
Zobrazuje se pouze kategorie Věci obecní | All publications archive >>


PŘIJĎTE NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZOK

Michaela Valentová |  Věci obecní |  21.05.2019

Často slýcháváme v Kamenici otázku: Proč obec prodala zámek? Jak mohl někdo něco takového dopustit? Podobné nářky jsou pochopitelné, když se podíváme, co se v Kamenici dnes opět odehrává. Kamenický zámek byl málem zbaven statutu kulturní památky. Kdo ví, co by se s ním stalo, kdyby se to podařilo… Nynější vlastník chtěl ještě před dvěma roky v zámku vybudovat učiliště. Když žádal o… Read more >>

Námitka vůči změně č. 6 ÚP

Michaela Valentová |  Věci obecní |  20.05.2019

Ačkoliv veřejné projednání změny ÚP č. 6 začalo v KD Kamenice již v 16:00 (pondělí je normální pracovní den), přišlo nečekaně mnoho občanů, nesouhlasících se změnou ÚP, kterou se mají zlegalizovat stávající černé stavby parkoviště a příjezdové komunikace v okolí kulturní památky – zámku v Kamenici – a rozšířit areál Strojmetalu. Dostavili se všichni zastupitelé za TOP09 a jediný… Read more >>

Pokyny k podání námitky ke změně ÚP č. 6

Michaela Valentová |  Věci obecní |  20.05.2019

Kdo je nejblíže k areálu vlastníkem nemovitostí, může také podat námitku, ale z pozice vlastníka. Vzor je v příloze. Nevadí, že jste podepsali věcně shodné připomínky. Můžete totiž podepsat i námitky z pozice vlastníka či spoluvlastníka svých nemovitostí. Pokud s textem v příloze nebudete souhlasit, tak ho nepoužijte, můžete použít i jen některé pasáže, to ponechávám na Vaší rozvaze.… Read more >>

Věcně shodná připomínka - text

Michaela Valentová |  Věci obecní |  20.05.2019

Kdo z občanů nechce podávat námitku proti změně územního plánu č. 6 individuálně, může zmocnit spolek Kamenicko, který to jako právnická osoba učiní na základě zmocnění jednotlivých občanů Kamenice. Je tedy třeba, aby se občané podepsali na podpisový arch. Mohou tak však učinit pouze ti, kteří mají TRVALÉ BYDLIŠTĚ v Kamenici (a platný občanský průkaz). V příloze je text Věcně shodné… Read more >>

Informace o změně územního plánu č. 6 zámecký park SAF Strojmetal Kamenice

Jakub Vozáb |  Věci obecní |  12.05.2019

Informace o změně územního plánu č. 6 týkající se areálu zámeckého parku SAF Strojmetal Přijďte se zúčastnit rozhodování o tom, zda Kamenice zůstane klidným místem k bydlení v blízkosti Prahy, nebo zda se stane průmyslovou zónou se všemi důsledky pro všechny obyvatele. Dne 20. 5. 2019 od 16.00 proběhne veřejné projednání záměru změny územního plánu obce Kamenice č. 6 týkající se areálu… Read more >>

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KAMENICKÉM ZÁMKU

Michaela Valentová |  Věci obecní |  10.03.2019

Jelikož je kamenický zámek v současnosti jedním témat v životě obce, publikujeme základní údaje z jeho nedávné historie. Zámek v době Ringhofferů: 1860 Franz Ringhoffer získává zámek od pražského arcibiskupství směnou za jiné nemovitosti a pozemky 1875–1886 původní zámek přestavěn na nové panské sídlo ve stylu tudorovské novogotiky, na pozdějších úpravách spolupracují… Read more >>

ZASTUPITELÉ ROZHODLI

Michaela Valentová |  Věci obecní |  08.03.2019

Zasedání ZOK dne 4. března 2019 bylo svoláno z iniciativy zastupitelů za TOP09 z důvodu urychleného řešení otázky, jak se obec Kamenice postaví k sejmutí památkové ochrany ze zámku Kamenice, kterou požaduje firma Strojmetal. Konečné slovo v celé záležitosti má ministr kultury. Z podnětu zastupitelů TOP09 byl proto sepsán dopis ministru kultury Antonínu Staňkovi, v němž je žádán, aby… Read more >>

VÝZVA

Michaela Valentová |  Věci obecní |  25.02.2019

Vážení, bylo zjištěno, že úřady se zabývají žádostí o zrušení státní památkové ochrany kamenického zámku. Konírna z doby Ringhofferů, která se v areálu zámku nacházela, již byla zbourána. Předchozí zasedání zastupitelstva konané 6.2.2019 odsou­hlasilo pořízení změny územního plánu obce, na základě níž dojde k dalšímu rozšíření výrobního areálu Strojmetalu do blízkosti zámku, kde se již… Read more >>

Rozšíření Strojmetalu: Veřejná prezentace společnosti představená veřejnosti v KD Kamenice dne 14.2.2017

Jakub Vozáb |  Věci obecní |  15.03.2017  |  Zobrazit na mapě

Na tomto místě se souhlasem společnosti Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. zveřejňujeme oficiální prezentaci této společnosti týkající se záměru rekonstrukce a rozšíření výrobního areálu SAF v Kamenici, která byla představena veřejnosti v Kulturním domě Kamenice dne 14. 2. 2017. Účelem zveřejnění této prezentace na stránkách Spolku KAMENICKO je zpřístupnit ji těm, kteří se nemohli… Read more >>

Úsekové měření rychlosti v Kamenici

Michaela Valentová |  Věci obecní |  20.02.2017

Úsekové měření rychlosti jako byznys? Úsekové měření rychlosti v obci bylo prvním bodem programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice 7.2.2017. Bod veledůležitý, jelikož všichni víme, že auta na silnicích uvnitř obce ne vždy zpomalují na předepsaných 50 km/hod. Obec si však nemůže vybrat, kde, na kterých úsecích, se bude rychlost měřit. To prý určuje příslušný odbor Policie ČR. Obec ani… Read more >>

 

Contents: Copyright 2016 - 2024 © Spolek KAMENICKO | Webdesign: Ondřej Doktor